ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

1Α. Πώς φτιάχνεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;
1.Από τι αποτελείται ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα;
1. ………………………. ,
2. ………………………. ,
3. ………………………. ,
4. ………………………. ,
Συμπληρώστε ό,τι λείπει σε κάθε φωτογραφία
ElCirc2.gif ElCirc5.gifElCirc4.gif
Α. ...........................................
Β. .............................................
Γ. ................................................


2. Το κύκλωμα είναι ανοιχτό , όταν ……………………………………………………
…………………………………………….. , γιατί ………………………………....

…………………………………………………………

…………………………………….…………………….

Διαγράφω τη ΛΑΘΟΣ εικόνα :

electric_circuit.gifOpen_circuit.jpg3. Το κύκλωμα είναι κλειστό , όταν ………………………………………………………
………………………………………….. , γιατί ………………………………....
……………………………………………………………………………………………….…………………….…………………….
Διαγράφω τη ΛΑΘΟΣ εικόνα :
electric_circuit.gifOpen_circuit.jpg


1Β. Περνά , Δεν περνά; Ρέει δεν ρέει;
Τι πιστεύω;
Συμπληρώνω στον πίνακα
ANTIKEIMENA
ΠΕΡΝΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ
καλαμάκι


σύρματα καλωδίων


λαστιχάκι


συνδετήρας


ποτήρι πλαστικό


γυάλινο ποτήρι


ξυλάκι


μολύβι ξυμένο κι απ' τις δυο μεριές, μεγάλο


μολύβι ξυμένο κι απ' τις δυο μεριές, μικρό


αλουμινόχαρτο


οδοντογλυφίδα


νερό


αλατόνερο