ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Α. Περνά , Δεν περνά; Ρέει δεν ρέει;
Τι παρατηρώ;
Συμπληρώνω στον πίνακα
Αντικείμενα
ΠΕΡΝΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ
καλαμάκι


σύρματα καλωδίων


λαστιχάκι


συνδετήρας


ποτήρι πλαστικό


γυάλινο ποτήρι


ξυλάκι


μολύβι ξυμένο κι απ' τις δυο μεριές, μεγάλο


μολύβι ξυμένο κι απ' τις δυο μεριές, μικρό


αλουμινόχαρτο


οδοντογλυφίδα


νερό


αλατόνερο
Β.Αγωγοί(Λεξικό : __http://bit.ly/2bl0JU__ και __http://bit.ly/quIatd__ kai ΦΕ 2 Β εδώ στο wiki)…………………….…………………………………………………………………………………………………………………..(Αντικείμενα)…………………….…………………………………………………………………………………………………………………..(Υλικά)…………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
Μονωτές(Λεξικό : __http://bit.ly/2bl0JU__ και __http://bit.ly/oZKfLw__

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………..(Αντικείμενα)…………………….…………………………………………………………………………………………………………………..(Υλικά)…………………….…………………………………………………………………………………………………………………..


Γ.Καταγράφουμε αντικείμενα που είναι και αγωγοί και μονωτές
αντικείμεναυλικό
ΠΕΡΝΑ=Αγωγός
ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ=μονωτής