ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3


Ρευματοδότης/πρίζα/θηλυκό/ priseΡευματολήπτης/φις/αρσενικό/fiche και ΦΕ 3

Ποια είναι τα μονωτικά μέρη και ποια διαρρέονται από ρεύμα; Γιατί συμβαίνει αυτό;


fiche_prise.jpg
prize2.jpg


........................................................…………………….……………………………………………..…………………………………………………………………........………………….…………………………………………………………………………………………………………………..

Ποια είναι τα μονωτικά μέρη και ποια διαρρέονται από ρεύμα; Γιατί συμβαίνει αυτό;
elscrewdriver.jpg


screwdriver.jpg
.......…………………….……………………………………………..…………………………………………………………………........………………….…………………………………………………………………………………………………………………..

Ποια είναι τα μονωτικά μέρη και ποια διαρρέονται από ρεύμα; Γιατί συμβαίνει αυτό;

wires2.jpg
wires.jpg
.......…………………….……………………………………………..…………………………………………………………………........………………….…………………………………………………………………………………………………………………..